dr n. med. Maria Tołłoczko – Tarnawska

Ortodonta, Ortopeda Szczękowy

W latach 1984 – 1990 studiowała na II Wydziale Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyplom lekarza medycyny uzyskała w 1990r.

W roku 1993, po ukończeniu studiów na Oddziale Stomatologicznym I Wydziału Lekarskiego, otrzymała dyplom lekarza stomatologa .

W 1996 roku uzyskała I stopień specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej, a w1999 – II stopień specjalizacji z zakresu ortodoncji i ortopedii szczękowej.

W roku 2009 obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Ortodontyczno-chirurgiczne postępowanie lecznicze w przypadkach zębów zatrzymanych“.

Od ukończenia studiów do 2014 roku zatrudniona była w Zakładzie Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pełniła funkcję asystenta a później adiunkta.

Prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie ortodoncji. Brała czynny udział w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.

W swoim dorobku naukowym ma kilkanaście publikacji. Jest autorką i współautorką 5 rozdziałów w książce pt.:“Wybrane choroby dziedziczne i wady rozwojowe w praktyce stomatologicznej“ wydanej w 2008r  oraz skryptu z dziedziny ortodoncji dla studentów stomatologii.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO) oraz active member EOS (Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego).

Certyfikaty

Monika Turska

Monika Turska

Pielęgniarka, Asystentka stomatologiczna, Koordynator leczenia