dr n. med. Maria Tołłoczko-Tarnawska

Ortodonta, Ortopeda Szczękowy

W latach 1984 – 1990 studiowała na II Wydziale Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyplom lekarza medycyny uzyskała w 1990r.

W roku 1993, po ukończeniu studiów na Oddziale Stomatologicznym I Wydziału Lekarskiego, otrzymała dyplom lekarza stomatologa .

W 1996 roku uzyskała I stopień specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej, a w1999 – II stopień specjalizacji z zakresu ortodoncji i ortopedii szczękowej.

W roku 2009 obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Ortodontyczno-chirurgiczne postępowanie lecznicze w przypadkach zębów zatrzymanych“.

Od ukończenia studiów do 2014 roku zatrudniona była w Zakładzie Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pełniła funkcję asystenta a później adiunkta.

Prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie ortodoncji

Brała czynny udział w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych (certyfikaty)

W swoim dorobku naukowym ma kilkanaście publikacji. Jest autorką i współautorką 5 rozdziałów w książce pt.:“Wybrane choroby dziedziczne i wady rozwojowe w praktyce stomatologicznej“ wydanej w 2008r  oraz skryptu z dziedziny ortodoncji dla studentów stomatologii

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO) oraz active member EOS (Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego).

CERTYFIKATY